تاثیر نورپردازی در نمای ساختمان

شما می توانید به وسیله نور، فضایی را وسیع تر و یا كوچك تر نمایش دهیدبرای این منظور كافی است نورپردازی ها را بر روی دیوارها و كنج های محیط انجام دهید. به این ترتیب اطراف محیط روشن تر از مركز شده و بزرگتر جلوه می كند. حال آنكه به عنوان مثال اگر در شرکت نورپردازی یك اتاق نشیمن تنها به منبع نورزایی برای روشن كردن منطقه ای كوچك در محدوده مبلمان بسنده كنیم، دامنه دید افراد محدود شده و در نتیجه فضا حتی كوچكتر از آنچه هست به نظر می آید.

طلوع خورشید با پراكنده شدن اشعه هایی همراه است كه مجموع آنها نور نامیده می شود. نور از جمله مهم ترین مواهب الهی است كه در زندگی بشر از ارزش بسزایی برخوردار است. در واقع هیچ عنصری در دنیا بدون وجود نور هویت دیداری ندارد. نور واسطه ای میان چشمان بیننده و محیط اطراف اوست یعنی در صورتی كه نوری به چشم ما نرسد تصویری در شبكیه تشكیل نشده و در نتیجه حس بینایی معنا و مفهوم كاربردی نخواهد داشت. ارزش واقعی نور هنگام تاریكی نمایان می شود. این تاریكی یا حاصل از غروب خورشید و تابش آن بر عرصه دیگری از گیتی است و یا در نتیجه خاموش كردن كلیدی از یك نورپرداز و یا سیستم نورپردازی است.
نورپرداز،نورپردازی،نورپردازی ساختمان،نورپردازی نما-اجرای نورپردازی شرکت نورپردازی

در طرح معماری بناهای تاریخی ایران توجه خاصی به جلوه ها و کاربردهای نور روز شده و امروزه در قالب بازتاب سطوح شفاف، نورگیرها و روزنه ها، سایه روشن های ثابت و متغیر حاصل از آفتاب و گاهی تا حد تعابیر فلسفی و اعتقادی به آن می پردازند. اما در بخش نورمصنوعی و نورپردازی کمتر به بررسی علمی و هنری دقیق و قابل اجرائی برای فضاهای موجود در معماری سنتی ایران برمی خوریم.

هرفضا با نور دو چهره می یابد ، روز و شب كه با تغییر مقدار نور، این دو با هم پیوند می یابند.
نور موضوعی است كه در هر دوره زمانی، احساس و مفهومی خاص به معماری و زندگی داده است.می توانیم بگوییم ،آن زمان كه آتش در آتشكده ها در عهد زرتشت مقدس بوده بخاطر نور و گرمای آن بوده است، بدین ترتیب نور نیز مورد ستایش قرار می گرفته است . حتی در دوره های بعد، كه اعتقاد به خورشید و پرستش آن وجود داشته است، نور بخاطر روشن نمودن عالم ،كه مسیر حركت زندگی را نشان می داده است، مورد توجه بوده است، و یك حس خدایی بودن را القاء می كرده است.
نور می تواند به عناوین مختلفی برای القاء مفهوم و هدفی مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال با ایجاد یك روزن و هدایت نور به موضوعی باعث تاكید در آن موضوع شویم، و یا با استفاده از حركت های ملایم و نرم نور یك حس روحانی را به فضا بدهیم كه در هنگام ورود به چنین فضاهایی یك احساس احترام و سرفرود آوردن به انسان دست می دهد، و انسان خود را در مقابل عظمت بی پایان و نامحدودی می یابد،و حقارت را در خود درمیابد.از تاثیر آن در كلیساها و مساجد بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.مثلا با ارتفاع دادن به بنا و نور پردازی هایی بر روی سطوح مورد نظر این كار را انجام می دهند،و یا با استفاده از پنجره های واقع در دالان ها و نور پردازی مخصوص آنها باعث حركت و یادر هشتی ها باعث مكث شده اند، كه این مفهوم را می توان با حركت انسان در این دنیا و رسیدن به قیامت كه محل مكث است در ارتباط دید.

نور در معماری
از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در آن اشاره داشت ،هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می دهد.درهنر معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ،نظم فضایی، مصالح، رنگ و  مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی از مهمترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود. در تاریخ نقاشی توجه به نور در دوره امپرسیونیست ها دیده می شود. هنگامی که نقاشان آتلیه های خود را ترک می کردند و در زیر نور خورشید با نور طبیعی مشغول نقاشی شدند. از مشخصات این سبک توجه به رنگ و نور در ساعات مختلف روز و انعکاس رنگ های اشیاء مختلف در یکدیگر و تأثیر رنگ های پیرامونی و به کار بردن رنگ های خاص و ناب می شد.

 بشر همواره در تکاپوی از میان بردن آثار ظلمت شب، به تلاش برای روشن کردن محوطه های بیرونی خانه خود همت گمارده است. نورپردازی ورودی ساختمان یکی از ویژگی های اصلی معماری خانه های آمریکایی است که قدمت آن به زمان اختراع نخستین لامپ های الکتریکی با زمی گردد. مردمان عصر ویکتوریایی هم با کاغذهای براق و درخشنده به جشن های شبانه خود در باغ، روشنایی می بخشیدند و از زمانی که ذهن یاری می کند مشعل های سوزان و آتش افروزی های پر نوربخشی از جشن های برون خانگی بوده اند.

            برای روشن نگه داشتن محوطه های بیرونی ساختمان، دلایل بسیاری می توان برشمرد. نورپردازی محوطه گاهی با هدف ارتقا سطح امنیت و گاهی برای شناساندن آسان تر ساختمان در بخشی از معماری آن جاری می گیرد. در مواقعی هم سعی بر آن است که فضای داخل خانه به بیرونی انتقال یابد تا با برگزاری جشن های شبانه و هم نشینی های خصوصی از زیبایی و سکون شب به لذتی وافر رسیدن آرامش آن را احساس کرد.

            بسیاری از اصول نورپرداز فضاهای داخلی در نورپردازی فضاهای بیرونی نیز قابل اعمال هستند، خصوصاً اصولی که به تعریف فضا مربوط می شوند. با این همه، نورپردازی محوطه های بیرونی نیز با چالش های منحصربه فردی همراه است. وقتی قرار است برای چشم انداز بیرونی یک بنا، نور خاصی در نظر گرفت، لزوم رعایت دو پارامتر خارجی مطرح می گردد: تأسیسات روشنایی و نور مصنوعی. اگر کاربرد تأسیسات روشنایی، ماهیت و طبیعت ذاتی محوطه بیرونی ساختمان را بر هم زند، طراحی انجام شده موفق نبوده است. اما چنانچه وجود نور مصنوعی از یک سو موجب از میان رفتن زیبایی و از سوی دیگر بر هم زدن حالات خاص فضای بیرونی شود، در آن صورت نورپردازی نه تنها نا موفق که برای همسایگان نیز ایجاد مزاحمت خواهد کرد. پس در نورپردازی چشم انداز و نمای محوطه، مقوله مدیریت روشنایی و تاریکی موضوعی بس حایز اهمیت است.

 

 

        در حقیقت، با دقت و برنامه ریزی های لازم می توان جلوه های زیبا و ابهام آمیزی را در فضا و چشم اندازهای محیط به ارمغان آورد. کانورپردازی به همراه یک برنامه ریزی مناسب، می تواند سطح ایمنی ساختمان را ارتقا بخشیده، مسیر دسترسی به آن را تسهیل کند و بی آن که از شکوه شب بکاهد، محوطه را از تاریکی و ظلمت برهاند.

            در مقاله پیش رو، راهنمایی های لازم در خصوص افزودن تأسیسات روشنایی جدید به محوطه بیرونی ساختمان و استفاده از منابع نوری متعددارایه خواهد شد تا به این طریق زیبایی و حال و هوایی خوش به فضای بیرونی ارزانی شود.

ایمنی و امنیت

            نورپردازی می تواند علاوه بر تأمین ایمنی و امنیت فضاهای بیرونی ساختمان با روشن کردن معابر ورود، فرد را به منزل اش رهنمون سازد. اگر چه نوردهی به محوطه های خارجی در واقع بروز خطر، مسیر گریز اضطراری یا ورود شخص بیگانه را روشن می سازد، اما در عین حال نیز در صورت عدم وجود برنامه ریزی و کنترل صحیح می تواند مزاحمت هایی هم به دنبال آورد.

 

 

 

            نورپردازی مسیرهای عبور . معابر ورودی اولویت نخست را دارند تا فرد و مهمان با ایمنی لازم به داخل هدایت گردند، پله ها و رمپ ها نمایان شوند و به طور کلی مسیر دسترسی به خانه آسان گردد.

            برای نور پردازی محوطه و مسیر ورود به خانه، ده ها تأسیسات روشنایی به بازار عرضه می شود. به طور مثال لامپ های کوچک فروتاب قابل نصب روی ستون های قلابی شکل که مسیر ورود را روشن و از هدر رفت نور جلوگیری می کنند؛ لامپ های توکاری که می توان آنها را در کف آجری پیاده روها و داخل صفحات و راه پله ها نصب کرد؛تأسیسات روشنایی سنتی از نوع شمع سوز که جهت مراسم های خاص یا نمونه های الکتریکی آنها که برای مصارف روزمره مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله ابزارهای موجود برای طراحی و نورپردازی مسیر آمد و شد به شمار می روند.

            در نصب تأسیسات روشنایی مساله حایز اهمیتی که لازم است به آن توجه گردد، جهت نور است که باید به سوی مسیر باشد نه آن که برای چشم افراد شرایط آزار دهنده ای ایجاد کند. حتی اگر پس زمینه فضا هم تاریک باشد، استفاده از چراغ پر نوری که در جهت چشم تنظیم شده است می تواند برای فرد آزار دهنده باشد. از این حیث معمولاً از تأسیساتی استفاده می شود که بالاتر از سطح چشم(دست کم با زاویه 66 درجه) نصب میگردندو دارای حفاظتی هستند که نور را پراکنده می سازد. نصب لامپ های حفاظ دار در هر دو طرف درب ورود، نه تنها نور کافی را فراهم می آورد که جلوه درب را هم دو چندان می کند. اما اگر تنها از یک لامپ استفاده می شود، باید این اطمینان حاصا آید که در طرف سوراخ کلید درب نصب می شود.

            نورپردازی امنیت خانه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. نورافکن های نقطه های را می توان روی دیوار ها ، خصوصاً در نزدیکی پنجره ها (نه مستقیماً رو به آنها) و در گوشه ای تاریک و اطراف گاراژ ها طوری تنظیم کرد تا ورود هر بیگانه ای را به داخل با مانع روبرو سازد. خوب است از تآسیساتی استفاده شود که بتوان آنها را پشت گیاهان یا زیر سطح زمیننه لامپ های توکاری که تعبیه آنها در سطوح زیرین زمین امکان پذیر است، بهترین گزینه برای نورپرداز اطراف خانه به شمار می روند چرا که با خلق حالتی ابهام آمیز و شگفت انگیز، مانع از اتلاف نور می گردند.

 

 

            برای حفظ ایمنی و امنیت خانه، نوع کنترل کننده هم به همان اندازه تأسیسات روشنایی و نورپردازی از اهمیت برخوردار است. برای برنامه ریزی زمان روشن شدن لامپ ها به صورت خودکار نیز می توان از تایمر یا فتوسل استفاده کرد. نصب لامپ های امنیتی و حس گرهای حرکتی در چند نقطه از فضا هم این امکان را می دهد تا در صورت وجود کوچک ترین حرکت، نواحی مشخصی از ساختمان یا تمام فضاهای بیرونی بی درنگ روشن گردند. به طور مثال، کنترل لامپ های مخصوص مسیر ورود و بالای درب گاراژ از طریق حس گر حرکتی که کلید آن نیز در زیر ورودی ساختمان قرار می گیرد، می تواند تشخیص مسیر تاریک و ناشناس را برای مهمان آسان گرداند.

            حس گرهای حرکتی بخش های بیرونی ساختمان را می توان طوری تنظیم و برنامه ریزی کرد که لامپ اتاق ها و پنجره های جلویی روشن شوند و این گونه به نظر رسد که شخصی در خانه حضور دارد. تمام تأسیسات حساس به حرکت الزاماً باید به گونه ای استقرار و تنظیم گردند که پیوسته و با کوچکترین حرکت هشدار ندهند. کنترل کننده های از راه دور هم یک گزنه مناسب دیگر با انعطاف پذیری بالا هستند. برای روشن و خاموش کردن هر نوع تأسیساتی می توان واحدهایی با کنترل کننده هایی در ابعاد جاسوییچی نصب کرد.

            وجود چند کنترل کننده، این امکان را می دهد تا لامپ های ایمنی و امنیتی خاموش یا کم نور شوند. به این وسیله لامپ های توکار فضای خلوتی ایجاد می کنند که می توان در آن به فعالیت های شبانگاهی پرداخت.

نکته قابل توجه دیگر آن است که تعویض لامپ تأسیسات روشنایی محوطه بیرونی ساختمان کار دشواری است. شاید بهتر باشد از لامپ های فشرده فلور سنتی استفاده کرد که جهت کاربر خارج از خانه طراحی گردیده اند. عمر این لامپ ها تقریباً ده برابر لامپ های پرنور و میزان مصرف انرژی شان نیز به مراتب پایین تر است.

 

          ورود به فیلم های نورپردازی ساختمان

اخبار بروز شده ی آخرین مطالب در مورد شرکت نورپردازی

                     

                                                                                                                 

                         ورود به گالری تصویر پروژه ها 1         ورود به گالری تصویر پروژه ها 2        ورود به گالری فیلم پروژه ها

 

 

   

 

LEDها، یکی از جدیدترین فناوری­های شرکت نورپردازی ( LED مخفف Light Emitting Diodes ، به معنی دیودهای نورافشان) ، وسیله های نیمه رسانایی هستند که با استفاده از

تاثیر نورپردازی در نمای ساختمان

شما می توانید به وسیله نور، فضایی را وسیع تر و یا كوچك تر نمایش دهید. برای این منظور كافی است نورپردازی ها را

رنگ ها و ترکیب رنگ در نورپردازی نما و معماری نور

ما از کودکی با رنگ های متفاوت آشنا شدیم ، و مداد رنگی های رنگارنگ دوست دوران کودکی ما بوده اند.بسیاری از ما اصول اولیه ترکیب رنگ را

تاثیرنورپردازی بر فضای شهری

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوهی از احجام ترکیب شده زیر نور می باشد. چشمان ما تربیت شده اند که

ﻧﻮرﭘﺮدازي نما ﭼﯿﺴﺖ ؟

  

روﺷﻨﺎﯾﯽ و شرکت ﻧﻮرﭘﺮدازي ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از دﯾﺮ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ داراي ارزش ﺑﻮده ﺗﺎ

چراغ سال جهانی نور در ایران روشن شد

مراسم افتتاحیه سال جهانی نور در ایران بعدازظهر امروز 12 بهمن ماه با حضور

تبادل لینک

 

بحث نورپردازی حرفه ای/نورپردازی حرفه ای ساختمان

                       

                       

                                     بازگشت به صحفه نخست   

 

WWW.BSELIGHT.IR                                                                                                                                                          BSE

   

WWW.BSELIGHT.IR                                                                                                                                                          BSE

 

آمارگیر وبلاگ

/* */